Als u een dienst of product van KHN Telecom afneemt of zal afnemen dan zullen wij over bepaalde gegevens van u beschikken. De gegevens die wij van u vragen worden gebruikt ten behoeven van controle, facturatie en voor de levering van diensten. Het kan echter zijn dat wij bepaalde gegevens delen met derden in het geval van storingen, klachten, voor de afnemen van diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht tot zijn. Dit alles doen wij om u de best mogelijke producten en diensten aan te bieden.

Wij informeren u graag wanneer het relevant is voor u. Deze informatie kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief zijn of wanneer uw abonnement afloopt. Ook om deze reden worden uw gegevens verzameld en bewaard. Mocht u toch geen interesse hebben in onze nieuwsbrief dan kunt u via helpdesk@KHNtelecom.nl ten alle tijden u afmelden hiervoor.

U heeft het recht om de door KHN Telecom opgeslagen gegevens over u in te zien. Op basis van de inzage kunt u een verzoek tot correctie of vernietiging van deze gegevens indienen via helpdesk@KHNtelecom.nl. Verwijdering kan echter alleen wanneer de gegevens niet meer relevant zijn. KHN Telecom zal gegevens van u niet langer bewaren dan voor nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens bestemd zijn.

Wanneer u een dienst of product afneemt van KHN Telecom dan is KHN Telecom is gevestigd op de Pelmolenlaan 10 te Woerden de verantwoordelijke over uw gegevens.

Bij KHN Telecom staat de bescherming van uw gegevens van onze klanten centraal. Om deze reden hebben wij met al onze partners (sub-)verwerkersovereenkomsten afgesloten. In deze overeenkomsten dienen KHN Telecom en onze partners beide de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van gegevens van u, de klant, te garanderen.